aannemingsbedrijf_heading

Grondwerken

Wij zijn gespecialiseerd in het aannemen en uitvoeren van diverse grondwerkzaamheden in de meest uitgebreide zin, o.a. het bouwrijp maken van diverse projecten.

Straatwerken

Onze aanneming van straatwerkzaamheden is van dien aard dat wij alle vormen van bestratingen voor u kunnen realiseren. Van sierbestrating tot het woonrijp maken van een nieuwbouwplan.

Riolering

Reeds vele jaren hebben wij een zeer grote ervaring met het aannemen en uitvoeren van alle soorten rioleringswerkzaamheden. Zo voorzien wij hele woonwijken van een huisaansluiting maar verzorgen eventueel ook een compleet persrioolsysteem.

Groenprojecten

Onder groenprojecten verstaan wij o.a. het onderhoud van sportvelden, gemeentelijke plantsoenen e.d. maar ook de aanleg van bijvoorbeeld een speelweide of particuliere tuinen.